Slide background

De gierigheid zal de wijsheid bedriegen!

Parkschool

Lees meer
Slide background

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

GECORO

Lees meer
Slide background

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

LGBTI+

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Facebook

Op de hoogte blijven kan door onze facebook pagina te volgen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Instagram

U kan ons ook volgen op Instagram

Contacteer ons

U wil ons iets vertellen? dit kan via ons Contact formulier


De gierigheid zal de wijsheid bedriegen!

De afwerking van de nieuwe gemeentelijke Parkschool en het bijhorende Elsdriespark nadert zijn eindfase en net nu neemt de meerderheid om de beslissing te besparen op de afscheiding tussen het park en de aangelanden.

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

Openbaarheid van bestuur is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens verplicht.

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

Vooruit-Melle stelde aan gemeenteraad van 17 mei, de IDAHOT-dag, voor om een SOGIE-vriendelijk beleid uit te rollen en de bevoegdheid 'Gelijke Kansen' toe te vertrouwen aan een schepen.

OCMW-assistentiewoningen Kleine Havertuin

Tijdens de raadszitting van april werden de aanpassingen van het toewijsreglement en de opnameovereenkomst en de interne werkingsnota van de assistentiewoningen De Kleine Havertuin besproken. Deze teksten bevatten samen 21 blz en werden sinds de opening van de assistentiewoningen in 1995 niet herzien. Omdat de indexatie van de dagprijs tussen 1995 en 2021 slechts één keer (in 2011) gebeurde, gaf ook dit stof tot discussie. We vonden het dus een goed moment om onze visie op het Melse opnamebeleid te laten horen en te verwerken.

Vooruit Melle, werkt aan Melle en kijkt vooruit.

Vooruit Melle wil onze gemeente nog aangenamer maken om er te wonen, te leven, te spelen, te winkelen, enz. Wil je hieraan deelnemen, praten, denken, werken, plezier maken, ... dan ben je welkom bij Vooruit Melle.

Ondersteunt de Coronabon de lokale zelfstandige?

Onze fractie wou weten wat de respons is op de Coronabon, die alle getroffen zelfstandigen financieel moest ondersteunen. We vernamen dat er in totaal 12.690 Coronabons werd verdeeld, waarvan 5.250 met een waarde van 10 euro en 7.440 van 5 euro in totaal dus voor een waarde van 89.700 euro. Intussen werden er 3.392 Coronabons ingediend bij de gemeente en werd er 23.564 euro terugbetaald aan de zelfstandige ondernemers. Deze betaling gebeurt binnen de 30 dagen na het indienen van de bons. 53% van dit bedrag werd aan de horeca uitbetaald, 20% aan bloemenzaken, 11% aan kleding en 16% aan diversen.

Officiële vragen in de gemeenteraad
zorgen voor versnelde probleemoplossingen.

Bovenstaande afbeelding toont het afvalprobleem dat zich ruim anderhalf jaar voordeed aan de achterkant van de cafetaria op de Kouterslag.

Waarom betaalt het ene kind meer
dan het andere op het speelplein van Melle?

Jaarlijks organiseert de vzw Sp2 speelpleinwerking voor kleuters en kinderen op het sport- en recreatiedomein Kouterslag. De formule van deze werking kent al jaren heel veel succes, logisch want de animatoren staan telkens klaar om uw kind vol enthousiasme te begeleiden door een dag vol spel, sport en ontspanning.

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Om op de hedendaagse uitdagingen, die zich stellen, een antwoord te bieden, wenst de Vlaamse Regering het lokale bestuursniveau verder te versterken. Het lokale niveau wordt niet langer gepercipieerd als een 'lager niveau' maar als het 'eerste bestuursniveau', aangezien men als eerste in contact komt met de burgers.

Weet jij graag wat er reilt en zeilt in Melle?

Melle heeft 14 adviesraden, 1 kindergemeenteraad en een Werkgroep Wereldoorlog 1, maw 16 overlegstructuren, die terug te vinden zijn op de gemeentelijke website

Vooruit Melle vraagt en krijgt samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst

Onze kersverse Vooruit-fractie diende tijdens de raadszitting van maart 2021 het voorstel in om de Melse klachtenbehandeling nog te verbeteren door een onpartijdige tweedelijnsklachtenbehandeling in te voeren en hiervoor samen te werken met de Vlaamse ombudsdienst.

Ongelijkheid kent diverse gezichten

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

De Melse burgemeester verklaarde, dat dergelijk sensibiliseringsbeleid niet nodig is.