Slide background

Akoestisch onderzoek NMBS werkplaats

Lees meer
Slide background

Wat is er mis met het debiteurenbeheer?

Lees meer
Slide background

Wie blust er de brand?

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Facebook

Op de hoogte blijven kan door onze facebook pagina te volgen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Instagram

U kan ons ook volgen op Instagram

Contacteer ons

U wil ons iets vertellen? dit kan via ons Contact formulier


Akoestisch onderzoek NMBS werkplaats

Na vaststellingen door de gemeentelijke milieudienst werd door de NMBS opdracht gegeven aan Tractebel om een onafhankelijke geluidstudie uit te voeren. Het rapport van deze studie werd op 24 augustus voorgesteld. Deze infoavond verliep niet zoals we gewoon zijn omdat de raadsleden een aparte voorstelling om 18u kregen en de buurtbewoners om 20u. Wim nam deel aan de beide voorstellingen en stelde vast dat deze identiek waren, maar dat tijdens beide uiteenzettingen je niet zag wie deelnam en welke er werden vragen gesteld. Ons inziens een niet zo transparante werkwijze om inspraak te voeren omdat er geen dialoog mogelijk was.

Wat is er mis met het debiteurenbeheer?

De huidige voorzitter van het BCSD liet bij aanvang van de huidige legislatuur verstaan dat het OCMW een "erfenis" inhield die niemand wou. Regelmatig worden bepaalde werkingen van OCMW en gemeente waaronder het debiteurenbeheer (OCMW en/of gemeente?) als problematisch omschreven.

Wie blust er de brand?

Omdat de gemeente binnenkort nieuwe brandblustoestellen aankoopt en er hierbij ook brandblusoefeningen worden voorzien, stelde de Vooruit-fractie tijdens de gemeenteraad voor om de verenigingen die frequent gebruikmaken van deze gemeentelijke ontmoetingscentra de kans te bieden om brandblusoefeningen te volgen.

Vooruit-Melle zoekt versterking!

Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Dit artikel is nog niet af

OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in 2002 de volgende definitie vast: Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Welke beleidsvisie steekt er achter de OCMW-dienstverlening?

Elk jaar wordt de algemeen directeur gevraagd om uiterlijk op 30 juni over de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW te rapporteren aan het politieke niveau. Deze rapportering is verplicht. Zo wordt het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen.

Mantelzorgers zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt.

Op 23 juni, de langste dag van het jaar, is het de Dag van de Mantelzorgers. Die dag worden de mantelzorgers extra in de bloemetjes gezet. - Vooruit-Melle wil al deze mantelzorgers bedanken en in de bloemetjes zetten.

De gierigheid zal de wijsheid bedriegen!

De afwerking van de nieuwe gemeentelijke Parkschool en het bijhorende Elsdriespark nadert zijn eindfase en net nu neemt de meerderheid om de beslissing te besparen op de afscheiding tussen het park en de aangelanden.

Is openbaarheid van bestuur belangrijk?

Openbaarheid van bestuur is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens verplicht.

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

Vooruit-Melle stelde aan gemeenteraad van 17 mei, de IDAHOT-dag, voor om een SOGIE-vriendelijk beleid uit te rollen en de bevoegdheid 'Gelijke Kansen' toe te vertrouwen aan een schepen.

OCMW-assistentiewoningen Kleine Havertuin

Tijdens de raadszitting van april werden de aanpassingen van het toewijsreglement en de opnameovereenkomst en de interne werkingsnota van de assistentiewoningen De Kleine Havertuin besproken. Deze teksten bevatten samen 21 blz en werden sinds de opening van de assistentiewoningen in 1995 niet herzien. Omdat de indexatie van de dagprijs tussen 1995 en 2021 slechts één keer (in 2011) gebeurde, gaf ook dit stof tot discussie. We vonden het dus een goed moment om onze visie op het Melse opnamebeleid te laten horen en te verwerken.

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

De Melse burgemeester verklaarde, dat dergelijk sensibiliseringsbeleid niet nodig is.