Slide background

Officiële vragen in de gemeenteraad
zorgen voor versnelde probleemoplossingen.

Lees meer
Slide background

Waarom betaalt het ene kind meer
dan het andere op het speelplein van Melle?

speelpleinwerking

Lees meer
Slide background

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Facebook

Op de hoogte blijven kan door onze facebook pagina te volgen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Instagram

U kan ons ook volgen op Instagram

Contacteer ons

U wil ons iets vertellen? dit kan via ons Contact formulier


Officiële vragen in de gemeenteraad
zorgen voor versnelde probleemoplossingen.

Bovenstaande afbeelding toont het afvalprobleem dat zich ruim anderhalf jaar voordeed aan de achterkant van de cafetaria op de Kouterslag.

Waarom betaalt het ene kind meer
dan het andere op het speelplein van Melle?

Jaarlijks organiseert de vzw Sp2 speelpleinwerking voor kleuters en kinderen op het sport- en recreatiedomein Kouterslag. De formule van deze werking kent al jaren heel veel succes, logisch want de animatoren staan telkens klaar om uw kind vol enthousiasme te begeleiden door een dag vol spel, sport en ontspanning.

Fusie Melle? En zo ja…met wie?

Om op de hedendaagse uitdagingen, die zich stellen, een antwoord te bieden, wenst de Vlaamse Regering het lokale bestuursniveau verder te versterken. Het lokale niveau wordt niet langer gepercipieerd als een 'lager niveau' maar als het 'eerste bestuursniveau', aangezien men als eerste in contact komt met de burgers.

Weet jij graag wat er reilt en zeilt in Melle?

Melle heeft 14 adviesraden, 1 kindergemeenteraad en een Werkgroep Wereldoorlog 1, maw 16 overlegstructuren, die terug te vinden zijn op de gemeentelijke website

Vooruit Melle vraagt en krijgt samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst

Onze kersverse Vooruit-fractie diende tijdens de raadszitting van maart 2021 het voorstel in om de Melse klachtenbehandeling nog te verbeteren door een onpartijdige tweedelijnsklachtenbehandeling in te voeren en hiervoor samen te werken met de Vlaamse ombudsdienst.

Ongelijkheid kent diverse gezichten

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.

Jeugdactiviteiten tijdens Corona MAGDANOG?

Zo'n 70 verschillende jeugdinfopartners sloegen de handen in mekaar om een correct antwoord te leveren op meer dan 1.000 vragen waar jongeren mee kampen.

aanstellen stagiairs bij het OCMW

Op de OCMW raad van 21 februari stelt Tim Dhondt onderstaande vraag. Graag vernemen we van het bestuur de huidige en toekomstige visie i.v.m. het aanstellen van stagiairs bij de diensten van het OCMW. Leerlingen in opleiding dienen kansen te krijgen om werkervaringen op te doen, een stage bij het OCMW kan daarbij helpen en een belangrijke meerwaarde vormen in hun opleiding.

Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Studio M is 46 jaar oud en meer dan 12 jaar in het bezit van de gemeente. Iedereen die gebruikmaakte van de zaal, stelde ongetwijfeld vast dat deze zaal potentieel heeft om als cultureel centrum te dienen, maar door de leeftijd dringend aan een update toe is.

Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Tijdens de bespreking in de milieuraad van 24 februari kwamen de diverse vormen van hinder aan bod: geluid, licht, geur, fijn stof, trillingen en het ontbreken van een groenscherm als buffering. Belangrijk in de handhaving van de vooropgestelde normen is dat de gemeente als toezichthoudende overheid werd aangeduid. Dit houdt in dat de gemeente moet controleren of de vooropgestelde normen (als deze er zijn) worden nagekomen.

Participatie en sociale activering

De beste manier om een persoon in armoede duurzaam herin te schakelen in de maatschappij is ontegensprekelijk een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt. Maar niet alle OCMW-gerechtigden zijn in staat om te werken. Om ofwel gezondheids- of billijkheidsredenen zijn sommige mensen ver verwijderd van de arbeidsmarkt.

Vooruit Melle vraagt en krijgt samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst

Onze kersverse Vooruit-fractie diende tijdens de raadszitting van maart 2021 het voorstel in om de Melse klachtenbehandeling nog te verbeteren door een onpartijdige tweedelijnsklachtenbehandeling in te voeren en hiervoor samen te werken met de Vlaamse ombudsdienst.