Slide background

Printen van COVID-save ticket (CST).

#Covid

Lees meer
Slide background

Vooruit-Melle gaat op stap!

Lees meer
Slide background

Internationale dag tegen extreme armoede

Lees meer

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Facebook

Op de hoogte blijven kan door onze facebook pagina te volgen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Instagram

U kan ons ook volgen op Instagram

Contacteer ons

U wil ons iets vertellen? dit kan via ons Contact formulier


Printen van COVID-save ticket (CST).

Laat je COVID-save ticket (CST) printen in de bib van Melle

Vooruit-Melle gaat op stap!

Afgelopen maand brachten we een bezoek aan de groepsopvang voor kinderen georganiseerd door het OCMW van Melle.

Internationale dag tegen extreme armoede

Wist je dat in Melle 1 kindje op 15 (6.7 procent) van alle kinderen opgroeit in armoede. Het gaat ook hier van kwaad naar erger. In 2004 was dit nog 0.9%, in 2015 3.8% en vandaag 6.7%. Het gaat duidelijk in een stijgende lijn. We moeten die trend keren!

Zijn onze openbare gebouwen voldoende toegankelijk?

Tijdens de ontmoeting met de nieuwe Mellenaars op 11 september maakten we kennis met een iets oudere mevrouw uit Gent, die verhuisde naar Melle en tijdens de kennismaking terecht opmerkte, dat de hoofdingang van het gemeentehuis niet toegankelijk genoeg is voor iemand die slecht te been is.

Waarom werd het OCMW van Melle, een erfenis die niemand wou.

Na een aantal uitlatingen van schepen De Vis bij aanvang van de legislatuur en ook later, dat het OCMW van Melle een erfenis is die niemand wou en dat het debiteurenbeheer van het OCMW voor heel wat verbetering vatbaar is, werd onze aandacht voor de OCMW-werking nog meer gefocust.

Ondersteuning van de financieel meest kwetsbare Mellenaars vergeten?

Wist je dat de Melse kwetsbare gezinnen 4 Mellebons (1 per kwartaal) in 2021 zouden ontvangen als ondersteuningsmaatregel? Tot op heden ontvingen zij er nog maar 1 (samen met de verdeling van de Coronabon in april 2021).

Akoestisch onderzoek NMBS werkplaats

Na vaststellingen door de gemeentelijke milieudienst werd door de NMBS opdracht gegeven aan Tractebel om een onafhankelijke geluidstudie uit te voeren. Het rapport van deze studie werd op 24 augustus voorgesteld. Deze infoavond verliep niet zoals we gewoon zijn omdat de raadsleden een aparte voorstelling om 18u kregen en de buurtbewoners om 20u. Wim nam deel aan de beide voorstellingen en stelde vast dat deze identiek waren, maar dat tijdens beide uiteenzettingen je niet zag wie deelnam en welke er werden vragen gesteld. Ons inziens een niet zo transparante werkwijze om inspraak te voeren omdat er geen dialoog mogelijk was.

Wat is er mis met het debiteurenbeheer?

De huidige voorzitter van het BCSD liet bij aanvang van de huidige legislatuur verstaan dat het OCMW een "erfenis" inhield die niemand wou. Regelmatig worden bepaalde werkingen van OCMW en gemeente waaronder het debiteurenbeheer (OCMW en/of gemeente?) als problematisch omschreven.

Wie blust er de brand?

Omdat de gemeente binnenkort nieuwe brandblustoestellen aankoopt en er hierbij ook brandblusoefeningen worden voorzien, stelde de Vooruit-fractie tijdens de gemeenteraad voor om de verenigingen die frequent gebruikmaken van deze gemeentelijke ontmoetingscentra de kans te bieden om brandblusoefeningen te volgen.

Vooruit-Melle zoekt versterking!

Veel onduidelijkheid rond afwerking Elsdriespark.

Dit artikel is nog niet af

OCMW Melle voorziet een premie voor palliatieve zorg.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in 2002 de volgende definitie vast: Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiƫnten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Meerderheid volmondig tegen SOGIE-beleid in Melle

De Melse burgemeester verklaarde, dat dergelijk sensibiliseringsbeleid niet nodig is.